Glutenintolerans är samma sak som sjukdomen celiaki. Det är en så kallad autoimmun sjukdom. Den som lider av celiaki tål inte proteinet gluten som finns i sädesslagen vete, råg och korn. Lider man av celiaki skadas tarmluddet i tunntarmens slemhinna. Tarmluddet, även kallt villi, har en viktig funktion eftersom det flerfaldigt ökar tunntarmens förmåga att ta upp näringsämnen. För en person med odiagnostiserad celiaki som fortsätter att äta gluten i kosten kan tunntarmen bli helt slät. Det är ett tillstånd som ofta leder till diarréer och näringsförlust och i värsta fall en för tidig död. Genom att börja äta enbart glutenfri mat får man tunntarmen att läka och nytt tarmludd brukar i regel ha återbildats inom några månader.

 

Inte en allergi
Glutenintolerans går inte att jämföra med veteallergi. Om den drabbade undviker gluten i kosten kan vederbörandes tarm läka. Det innebär att inga symptom på celiaki gör sig gällande i vardagen. Fast glutenintolerans varar hela livet och personen som lider av celiaki bör även fortsätta med en glutenfri kost trots att besvären försvunnit.Celiaki 1

 

Symptom på celiaki
För den som upplever problem med mag- och tarmproblem kan det vara bra att uppmärksamma följande symptom: trötthet, diarré, gaser och buller i magen vilket även kan vara tecken på IBS. Uppmärksamma viktnedgång. Kontrollera blodvärden som blodbrist, järnbrist och brist på vitaminerna B12 och folsyra. Blåsor i munnen, fast det kan vara tecken på förstoppning också. Värk i skelettet kan också vara ett symptom på celiaki, liksom svårigheter att bli gravid och få barn.

 

Celiakiförbundet
Celiakiförbundet finns till för de celiakidrabbade. Genom att bli medlem hos Celiakiförbundet får lära sig mer om sin diagnos och man får ta del av hur det är att leva med celiaki. Celiakiförbundet arbetar även för att celiakidrabbade ska få rätt till en merkostnadsersättning för sin glutenfria kost.